Nobilis Tilia – laboratoře přírodní kosmetiky

logo_Nobilis-Tilia_400
Založení společnosti se datuje k roku 1994. Majiteli firmy a odbornými garanty jsou PaedDr. Zbyněk Šedivý a diplomovaná aromaterapeutka paní Adéla Zrubecká. Oba se aktivně podílejí na vzdělávání veřejnosti v oblasti aromaterapie ať už v rámci kurzů Akademie Nobilis Tilia nebo v rámci odborných seminářů Institutu aromaterapie.

Celý příspěvek