CÍLE

Cíle činnosti sdružení

1. Cílem činnosti sdružení jako nezávislé, nevýdělečné organizace je zejména:
a) sdružovat odborné aromaterapeuty a rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci,
b) publikovat odborné informace,
c) poskytovat informační a poradenský servis pro členy sdružení,
d) podporovat vzdělávání v oboru aromaterapie,
e) podporovat a popularizovat využití aromaterapeutických metod v odpovídajících oborech. Jedná se zejména o oblast medicíny, farmacie, kosmetiky, rehabilitace, relaxace a fytoterapie,
f) vydávat odborný časopis pro členy sdružení,
g) podporovat výměnu odborných informací,
h) udržovat a dohlížet na profesní úroveň členů sdružení,
i) organizovat a finančně zajišťovat odborné semináře a kolokvia,
j) pořádání vzdělávacích akcí, kurzů a rekvalifikačních kurzů,
k) zřizování odborných škol a vzdělávacích institutů

2. V souladu s vyjádřeným cílem a těmito stanovami se sdružení může věnovat i dalším aktivitám napomáhajícím úspěšné realizaci cílů sdružení.