INSTITUT

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY DO 30. ROČNÍKU STUDIA AROMATERAPIE, KTERÉ ZAČÍNÁ NA PODZIM 2017.

Institutu aromaterapie školíme odborné aromaterapeuty, které po úspěšném absolvování studia sdružujeme v Registru kvalifikovaných aromaterapeutů, poskytujeme jim informační servis, rozvíjíme jejich vzájemnou spolupráci a podporujeme je nadstavbovým vzděláváním. Studia Institutu aromaterapie se dosud zúčastnilo přes 500 studentů.  Základní informace zde