AKREDITACE ŠKOL

Co nabízíme vzdělávacím zařízením se zaměřením na aromaterapii:

  • Začlenění absolventů do čtyřstupňového Registru kvalifikovaných aromaterapeutů (RKA), který sdružuje profesionální aromaterapeuty a zároveň slouží jako pomůcka veřejnosti při výběru  aromaterapeutického ošetření. AČA zaručuje dostatečnou kvalifikaci členů Registru a jejich dosaženou odbornost pro aromaterapeutické ošetřování.
  • Zveřejnění seznamu uznaných škol na www AČA a v Listech Aromaterapie včetně kontaktu a zaměření výuky.
  • Možnost použití akreditovacího symbolu AČA ve vlastní inzerci školy: “Studium uznané Asociací českých aromaterapeutů”
  • Možnost využití lektorů AČA pro zajištění výuky.

Co požadujeme pro schvalovací řízení:

  • Postoupení učební osnovy studia, při němž se vyučují aromatologické nauky včetně hodinové skladby předmětů.
  • Postoupení jmenného seznamu lektorů školy včetně jejich kvalifikace.
  • Zajištění možnosti tiché účasti jednoho člena odborné komise AČA u závěrečných odborných zkoušek studentů. Datum a místo konání zkoušky je nutné sdělit AČA nejméně 2 měsíce předem.
  • Povinnost hlásit každou změnu v prvních dvou bodech.

Po schválení je třeba uhradit poplatek Asociaci, který činí 1500 Kč na každý uznaný studijní program na jeden rok.