ZÁKLADNÍ INFORMACE

Studium Institutu aromaterapie je komplexní vzdělávací program pro celostní péči o tělo a duši člověka. Jeho základem je aromaterapie a využívání éterických olejů v různých oborech, ale dává ochutnat i z jiných terapií jako je tradiční čínská medicína, reflexologie, akupresura, duchovní příčiny nemocí a tak dále. Během studia se naučíte, jak vše užitečně kombinovat pro blaho klienta a jak vše souvisí se vším. Stanete se odborným aromaterapeutem s holistickým pohledem na zdraví člověka a naučíte se o zdraví přemýšlet v širších souvislostech.

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY DO 30. ROČNÍKU STUDIA AROMATERAPIE, KTERÉ ZAČÍNÁ NA PODZIM 2017.

Pište si o přihlášky co nejdříve, je možné přijmout maximálně 21 studentů. Minimální počet studentů pro otevření ročníku je 18.

Jste absolventem Institutu aromaterapie a potřebujete si zopakovat některý studijní víkend?  Přečtěte si podmínky a přihlaste se.

Zřizovatelem a odborným garantem studia je Asociace českých aromaterapeutů. Obsah a rozvrh studia byl plánován s ohledem na požadavky Mezinárodní asociace profesionálních aromaterapeutů. Studium je rozděleno do tří bloků, z nichž každý trvá 6 měsíců a frekvence výuky je vždy jeden víkend v měsíci.

Místo konání: Institut aromaterapie, Jagellonská 1, Praha 3 (metro „A“, stanice Jiřího z Poděbrad).

Studijní víkend začíná v pátek v 17 hodin a končí v neděli v 16 hodin.

Celý kurz obsahuje 360 výukových hodin.

Součástí studia je rekvalifikační kurz Sportovní a rekondiční masáže s akreditací MŠMT. Pro vydání živnostenského listu je povinná zkouška před autorizovanou osobou, která není v ceně kurzu.

Vyučují se tyto předměty: etika práce, přístup ke klientovi, vedení terapeutického rozhovoru, užití aromaterapie v péči o duši, historie užití aromatických éterických olejů, obecná a systematická botanika a biochemie rostlinných silicí, rostlinných olejů a extraktů, anatomie, fyziologie a patologie včetně duchovních příčin nemocí, diagnostika podle obličeje, jazyka a pěti elementů, základy tradiční čínské medicíny ve spojení s aromaterapií, holistická aromaterapeutická masáž, základy akupresury, reflexologie a baňkování. Druhý modul tvoří výuka sportovní masáže s využitím aromatických látek.

Z vyučovaných předmětů jsou průběžně skládány zkoušky a celé studium končí obhajobou závěrečné práce, po které absolventi obdrží prestižní osvědčení „Odborný aromaterapeut“. Po ukončení studia se absolventi mohou dostavit k autorizované zkoušce MŠMT, po které obdrží osvědčení MŠMT „Sportovní a rekondiční masáž s využitím aromatických éterických látek“.

Po ukončení studia a dosažení titulu „Odborný aromaterapeut“ je možné pokračovat v distančním studiu a získat titul „Profesionální aromaterapeut“ a dále „Diplomovaný aromaterapeut“. Více informací najdete zde.

Cena studia je při jednorázové platbě 27 000 Kč, ve dvou splátkách 29 000 Kč

O přihlášku můžete požádat prostřednictvím formuláře:

Jméno

 : 

*

Příjmení

 : 

*

e-mail

 : 

*

telefon

 : 

*

Kontaktní adresa
(kam bude zaslána přihláška)

 

 

Ulice, číslo popisné

 : 

*

PSČ, město

 : 

*

poznámka

 : 

Vylňte, prosím, text na obrázku

 : 

*

 

e-mail: barbora(☼)aromaterapie.cz
telefon: 775 607 046