AKREDITACE LEKTORŮ

Práva akreditovaného lektora AČA

  • opravňuje k zastupování AČA při výuce
  • AČA doporučuje lektora na vyžádání zájemcům o vzdělávání i v aromaterapii ve vzdělávacích centrech po celé ČR a SR

Povinnosti akreditovaného lektora AČA

  • dokončené studium Institutu aromaterapie nebo akreditované školy
  • zaplacený roční příspěvek AČA
  • respektování etického kodexu AČA

Udělení akreditace probíhá ve dvou krocích:

1. KROK
Složení zkoušky před komisí složenou nejméně ze čtyř členů. Zkouška trvá cca 1,5 hodiny a zahrnuje přezkoušení z odborných znalostí aromaterapie i odborných znalostí v konkrétním oboru, na který se chce uchazeč specializovat.
Jednorázový poplatek za tuto zkoušku je 2500 Kč

2.KROK
Následuje po úspěšně složené zkoušce.
Aktivní odučení látky v praxi pod dozorem lektora AČA.
Jednorázový poplatek za tuto zkoušku je 2500 Kč.

 

Jak spolupráce bude probíhat?
Formy spolupráce mezi AČA a akreditovaným lektorem

 1/ KURZ pořádaný AČA:

AČA vypíše kurz, zajistí prostory, evidenci zájemců, certifikáty, pomůcky, lektor bude najat na akci za  sjednaný lektorský honorář + příspěvek na cestovné + úhrada pomůcek pro výuku (100 Kč na jednoho účastníka)

2/ KURZ pořádaný akreditovaným lektorem a  CERTIFIKOVANÝ AČA:

lektor uspořádá vlastní kurz včetně zajištění prostor, evidence zájemců i pomůcek, AČA dodá za úplatu certifikáty (jednotná úprava). Poplatek za tisk certifikátů a propagaci je 100 Kč za každého účastníka kurzu.

V obou případech výše bude  AČA kurz propagovat mezi svými akcemi na WEBU AČA i FB.